Nytt nummer av vår tidning

Tidning

Ny tidning! Rykande färskt från tryckpressarna ger vi det nya numret av vår tidning. I ett läge när medierna antingen helt tiger ihjäl situationen i Grekland eller låtsas som om landet skulle ha återhämtat sig från krisen, gör vi vår plikt och upplyser om hur det ligger till i verkligheten.

I tidningen berättar vi om de förödande konsekvenser som EU:s åtstramningspolitik har haft och fortsätter att ha för grekerna. Men vi berättar också om de kamper som förs mot denna politik. Grekland har under de senaste åren nämligen inte bara varit en experimentverkstad för nyliberal åtstramningspolitik. Det har också varit en kreativ prövoplats för olika typer av motstånd mot denna politik. I tidningen besöker vi några av dessa kampavsnitt. Vi intervjuar en av vårdarbetarna från en solidarisk läkarklinik. Ni får en uppdatering från arbetarna på VioMe, som ockuperar sin fabrik och just nu kämpar mot att bli vräkta av myndigheterna. Vi skriver om studenterna som kämpar emot regeringens ökande repression. Allt detta och mycket mer i det senaste numret av vår tidning.

Kontakta oss så får du mer info om hur du kan beställa. Skicka ett meddelande på vår facebook-sida eller maila oss: greklandsolidaritet@gmail.com.

Vems är skulden?

En av våra medlemmar skriver i Clarté om den nya uppgörelsen om Greklands skuldsättning. Det är inte på något sätt en avskrivning av de grekiska skulderna och åtstramningspolitiken står fast lång in i framtiden. I artikeln står det bland annat:

”Den 20 augusti i år upphör det tredje och sista ”stödpaketet” från Greklands långivare. Efter åtta år av åtstramningar har den grekiska statsskulden ökat från 127 till 180 procent och ekonomin har krympt med en fjärdedel. Var femte grek är arbetslös och 1,5 miljoner lever i extrem fattigdom.

Den senaste uppgörelsen innebär knappast något slut på vare sig skuldkrisen eller åtstramningarna. Förfallotiden på flera av lånen förlängs visserligen med tio år, men därmed överförs enbart kostnaderna på kommande generationer. Samtidigt förväntas den grekiska staten uppnå ett årligt budgetöverskott på 3,5 procent fram till 2022 och sedan på 2,2 procent till och med 2060. I praktiken innebär det att åtstramningarna förlängs med 40 år – på bekostnad av den grekiska ekonomin och de grekiska arbetarna. Vi har ett bättre förslag – skriv ner skulden och upphäv åtstramningarna! Låt de verkligt skyldiga betala kostnaderna för krisen.”

https://clarte.nu/bloggen/10344-vems-ar-skulden

Arbetarrörelsen måste stå upp för Grekland

En av våra medlemmar skriver i Dagens ETC om behovet av att bygga solidaritet med det grekiska folket. Bland annat står i det i debattartikeln:

”Vad mer som borde chocka omvärlden är att trojkan så genomgående underminerat Greklands demokratiska, konstitutionella och rättsliga ordning. I enlighet med det avtal Grekland slöt med Trojkan i juli 2015 samlas alla offentliga tillgångar som ska säljas ut i en superfond, direkt kontrollerad av trojkan. Denna fond är helt och hållet icke-konstitutionell och den åsidosätter grekisk grundlag och demokratiska rättsordning. Utförsäljning av vattentillgångar har Greklands högsta domstol tidigare fastslagit är olaglig och enligt landets grundlag får inte flygplatserna säljas ut men dessa privatiseringar sker ändå. Grekland bestämmer inte längre över sitt eget öde.

Den svenska arbetarrörelsen behöver bryta tystnaden om Grekland och solidarisera sig med rörelserna för ett slut på åtstramningspolitiken och för en avskrivning av de grekiska skulderna.”

https://www.etc.se/debatt/arbetarrorelsen-maste-sta-upp-grekland

Filmvisning om Viome

Viome 14

Tack till er som dök upp på kvällens filmvisning på Syndikalistiskt Forum. Filmen som vi visade handlar om VioMe – en grekisk fabrik som hålls ockuperad av arbetarna sedan sex år tillbaka efter att den övergivits av de förra ägarna.

Idag driver arbetarna produktionen på egen hand, under jämlika och direktdemokratiska former. Hotet om vräkning är dock ständigt närvarande. Fabriken och maskinerna är ute för auktion, som en del av de tidigare ägarnas konkursbo. Genom protester har arbetarna vid flera tillfällen lyckats skjuta upp auktionsförfarandena, men enbart tillfälligt.

Tsipras regering har svikit sitt löfte om att legalisera ockupationen. Den lösning som hade behövts är att regeringen exproprierade fabriken och överlämnade äganderätten åt arbetarnas kooperativ. En sådan lösning är dock omöjlig så länge landets regering förblir i klorna på sina långivare (EU, ECB och IMF). Den grekiska statsskulden visar sig överallt vara hindret för arbetarklassens strävanden. Därför krävs det en genuin skuldavskrivning på det grekiska folkets villkor och ett slut på åtstramningarna.

Ny leverans tvål från Viome

viome13

Ännu en leverans från arbetarkooperativet VioMe i Thessaloniki. I fem års tid har VioMe-arbetarna lyckats hålla igång produktionen sedan de ockuperade sin fabrik efter att den övergivits av de förra ägarna. Förut var det en fabrik för byggnadsmaterial, nu tillverkar de tvål och andra rengöringsprodukter. Produktionen sker under direktdemokratisk arbetarkontroll, utan några chefer. Arbetarna fattar alla beslut gemensamt, genom dagliga möten.

VioMe är ett positivt exempel på att arbetarna själva kan ta över produktionen. Dessutom är det en viktig knutpunkt för de många sociala rörelser som kämpar för att förbättra arbetarnas situation i Grekland. Inuti fabrikens lokaler har man skapat utrymme för en läkarklinik som erbjuder gratis sjukvård åt oförsäkrade arbetare i området. Dessutom har man upplåtit utrymmen till att lagra nödhjälpsartiklar för flyktingnätverk.

VioMe-arbetarna har fått kämpa hårt för att försvara sin ockupation. Konkursförvaltarnas planer på att auktionera ut marken har hittills avvärjts. Genom breda protestaktioner utanför domstolarna har man lyckats hindra auktionsförfarandena. Ännu har de dock inte vunnit. Ockupationen hotas från många håll och har mäktiga fiender i både staten och storföretagen. Deras styrka består i solidariteten från andra arbetare. Vill du också visa solidaritet med VioMe? Gå med i vår förening! Eller så kan du börja med att köpa deras tvål.