Fruviks LS av SAC Syndikalisterna stödjer VioMe!

vio

Vi fick meddelandet att Fruviks LS av SAC Syndikalisterna skänkt 300 euro till VioMe. På så sätt kunde VioMe skicka tre lådor med tvål till flyktinglägret Moria. Mycket bra!

Det pågår som sagt en insamling för den arbetarockuperade fabriken VioMe, som hamnat i problem då staten valt att stänga av strömmen till fabriken. Arbetarna kämpar på, men det är viktigt att vi visar vårt stöd. Mer information om insamlingen finns här.

Solidaritet inom EU – för vem?

unnamed

Om EU:s planer på en återhämtningsfond, som varit en viktig fråga för exempelvis Italien, har Steven Löfven sagt: ”Den ska vara begränsad i tid och omfång, det ska vara lån och inte bidrag och den ska leva upp till högt ställda krav på effektivitet och återbetalning.”

Det är intressant ändå att se hur de ekonomiska dogmerna som orsakat sådant lidande för de europeiska krisländernas befolkning och som sedan eurokrisen medfört ineffektiv återhämtning och fortsatt kris inom EU-området, ligger fast och försvaras med sådan kaxig nonchalans av bland annat den svenske statsministern.

Den ohållbara och illegitima skuldsättningen i Grekland och Italien ska bli än mer ohållbar och illegitim. Först ska krisländerna bestraffas för att de ”levt över sina tillgångar” och sedan ska de bestraffas ännu en gång genom att påtvingas nya, ohållbara lån. Problemformuleringen blir att det är länder, vars banker i mångt och mycket orsakar den ohållbara situationen från första början, som ska skyddas. Samma länder vars skuldkostnader nästan sjunkit till noll som resultat av eurokrisen.

Stefan Löfven hävdar sedan att planerna på en återhämtningsfond visar att solidariteten inom EU lever. Men, frågar vi oss då, solidaritet för vem?

Den arbetarockuperade fabriken VIOME ber om vår solidaritet

viome

Arbetarna på VIOME har under covid 19 pandemin producerat tvål och rengöringsprodukter till Morias flyktingläger och till fängelser. Människor som tvingas bo på flyktingläger och i fängelser är speciellt utsatta för smittan. Efter att själva ha visat solidaritet i praktiken ber arbetarna i VIOME nu om vår solidaritet. Polisen passade nämligen på att under karantänen stänga av elen till fabriken.

Den grekiska staten har länge sett VIOME som en nagel i ögat. Fabriken visar nämligen att arbetare inte behöver fabriksägarna, utan kan fortsätta produktionen utan dem. Staten har tidigare försökt stänga fabriken. Men VIOME lever, tack vare arbetarnas mod och beslutsamhet och den lokala, nationella och internationella solidariteten! Efter att elen stängdes av har solidariteten strömmat in. Fabriken hålls tack vare det öppen med hjälp av elgeneratorer.

Skriv under VIOME:s namninsamling för en återställning av elen här:
https://secure.avaaz.org/…/elliniki_kyvernisi_ypoy…/details/

Namninsamlingen är på grekiska, men en översättning finns på engelska i länken.

Det finns samtidigt en pengainsamling för att återställa elen här.

Du kan också visa solidaritet genom att beställa VIOME:s produkter via Föreningen Greklandsolidaritet. Kontakta oss för mer information.

Nytt nummer av vår tidning

Tidning

Ny tidning! Rykande färskt från tryckpressarna ger vi det nya numret av vår tidning. I ett läge när medierna antingen helt tiger ihjäl situationen i Grekland eller låtsas som om landet skulle ha återhämtat sig från krisen, gör vi vår plikt och upplyser om hur det ligger till i verkligheten.

I tidningen berättar vi om de förödande konsekvenser som EU:s åtstramningspolitik har haft och fortsätter att ha för grekerna. Men vi berättar också om de kamper som förs mot denna politik. Grekland har under de senaste åren nämligen inte bara varit en experimentverkstad för nyliberal åtstramningspolitik. Det har också varit en kreativ prövoplats för olika typer av motstånd mot denna politik. I tidningen besöker vi några av dessa kampavsnitt. Vi intervjuar en av vårdarbetarna från en solidarisk läkarklinik. Ni får en uppdatering från arbetarna på VioMe, som ockuperar sin fabrik och just nu kämpar mot att bli vräkta av myndigheterna. Vi skriver om studenterna som kämpar emot regeringens ökande repression. Allt detta och mycket mer i det senaste numret av vår tidning.

Kontakta oss så får du mer info om hur du kan beställa. Skicka ett meddelande på vår facebook-sida eller maila oss: greklandsolidaritet@gmail.com.

Vems är skulden?

En av våra medlemmar skriver i Clarté om den nya uppgörelsen om Greklands skuldsättning. Det är inte på något sätt en avskrivning av de grekiska skulderna och åtstramningspolitiken står fast lång in i framtiden. I artikeln står det bland annat:

”Den 20 augusti i år upphör det tredje och sista ”stödpaketet” från Greklands långivare. Efter åtta år av åtstramningar har den grekiska statsskulden ökat från 127 till 180 procent och ekonomin har krympt med en fjärdedel. Var femte grek är arbetslös och 1,5 miljoner lever i extrem fattigdom.

Den senaste uppgörelsen innebär knappast något slut på vare sig skuldkrisen eller åtstramningarna. Förfallotiden på flera av lånen förlängs visserligen med tio år, men därmed överförs enbart kostnaderna på kommande generationer. Samtidigt förväntas den grekiska staten uppnå ett årligt budgetöverskott på 3,5 procent fram till 2022 och sedan på 2,2 procent till och med 2060. I praktiken innebär det att åtstramningarna förlängs med 40 år – på bekostnad av den grekiska ekonomin och de grekiska arbetarna. Vi har ett bättre förslag – skriv ner skulden och upphäv åtstramningarna! Låt de verkligt skyldiga betala kostnaderna för krisen.”

https://clarte.nu/bloggen/10344-vems-ar-skulden

Arbetarrörelsen måste stå upp för Grekland

En av våra medlemmar skriver i Dagens ETC om behovet av att bygga solidaritet med det grekiska folket. Bland annat står i det i debattartikeln:

”Vad mer som borde chocka omvärlden är att trojkan så genomgående underminerat Greklands demokratiska, konstitutionella och rättsliga ordning. I enlighet med det avtal Grekland slöt med Trojkan i juli 2015 samlas alla offentliga tillgångar som ska säljas ut i en superfond, direkt kontrollerad av trojkan. Denna fond är helt och hållet icke-konstitutionell och den åsidosätter grekisk grundlag och demokratiska rättsordning. Utförsäljning av vattentillgångar har Greklands högsta domstol tidigare fastslagit är olaglig och enligt landets grundlag får inte flygplatserna säljas ut men dessa privatiseringar sker ändå. Grekland bestämmer inte längre över sitt eget öde.

Den svenska arbetarrörelsen behöver bryta tystnaden om Grekland och solidarisera sig med rörelserna för ett slut på åtstramningspolitiken och för en avskrivning av de grekiska skulderna.”

https://www.etc.se/debatt/arbetarrorelsen-maste-sta-upp-grekland

Filmvisning om Viome

Viome 14

Tack till er som dök upp på kvällens filmvisning på Syndikalistiskt Forum. Filmen som vi visade handlar om VioMe – en grekisk fabrik som hålls ockuperad av arbetarna sedan sex år tillbaka efter att den övergivits av de förra ägarna.

Idag driver arbetarna produktionen på egen hand, under jämlika och direktdemokratiska former. Hotet om vräkning är dock ständigt närvarande. Fabriken och maskinerna är ute för auktion, som en del av de tidigare ägarnas konkursbo. Genom protester har arbetarna vid flera tillfällen lyckats skjuta upp auktionsförfarandena, men enbart tillfälligt.

Tsipras regering har svikit sitt löfte om att legalisera ockupationen. Den lösning som hade behövts är att regeringen exproprierade fabriken och överlämnade äganderätten åt arbetarnas kooperativ. En sådan lösning är dock omöjlig så länge landets regering förblir i klorna på sina långivare (EU, ECB och IMF). Den grekiska statsskulden visar sig överallt vara hindret för arbetarklassens strävanden. Därför krävs det en genuin skuldavskrivning på det grekiska folkets villkor och ett slut på åtstramningarna.