Solidaritet med Grekland

I juli i år kom långivarna och representanterna för den grekiska regeringen överens om ett tredje åtstramningspaket. Den grekiska befolkningen, som i fem års tid har sett åtstramningar och privatiseringar dra ner samhället i ekonomisk och social kris, kommer nu se denna katastrofala politik upprepas. Grekland erbjuds stora nödlån men som till stor del kommer gå till att betala skulder till huvudsakligen europeiska banker. Den grekiska demokratin har satts på undantag då Trojkan har satt Grekland under förmyndarskap.

Grekland har, tillsammans med länder som Spanien och Irland, sett nyliberala attacker på ekonomi och välfärd skapa fattigdom och maktlöshet för arbetslösa och pensionärer; medan företag och samhällets övre skikt berikat sig och flyttat fram sina positioner på arbetsplatser och arbetsmarknader har arbetarklassen sett rättigheter försvinna och löner sänkas.

Men om Grekland sett den extrema nyliberalismen på nära håll har också landet sett mäktiga proteströrelser och motstånd resa sig i olika omgångar sedan 2009; generalstrejker, fabriksockupationer och massdemonstrationer har genljudit genom inte bara Grekland utan dragit till sig också omvärldens uppmärksamhet. Kampen har minskat i intensitet sedan 2012 men det grekiska, radikala vänsterpartiet Syrizas valseger i januari i år var ett imponerande resultat av de striderna, och uttryckte folkliga förhoppningar om ett brott med bankernas och storföretagens Europa och för ett samhälle byggt på solidaritet. När Alexis Tsipras kapitulerade inför Trojkans krav ett halvår senare vet vi att förekomsten av en radikal vänsterregering i sig inte kunde förändra styrkeförhållandena, förstås, och att den grekiska regeringens förhoppningar om ett ädelt avtal med långivarna inte var något annat än naiva drömmar.

Men det starka Oxi! i folkomröstningen 5 juli var ett mäktigt ögonblick, ett mäktigt uppträdande av den grekiska befolkningen som vägrade backa inför Trojkans utpressning. Runtomkring i världen är det många som är imponerade av grekiska människors kamp i en svår situation och i Göteborg samlas vi nu för att organisera ett solidaritetsarbete för den kampen. I en tid av osäkra anställningar och nedskärningar inom offentlig sektor är utvecklingen i Grekland en nyliberal bild av en möjlig framtid även för oss i Sverige så det är en fråga vi måste våga ta ställning till. I september var vi därför en grupp människor som startade Greklandsolidaritet.

Vi kommer arbeta med solidaritetsarbete i Göteborg för alla i Grekland som kämpar mot åtstramningar och för en avskrivning av Greklands skulder. Strejkande lärare, vårdpersonal som sliter för folks rätt till sjukvård när välfärden kollapsat, hamnarbetare som kämpar mot privatiseringar, och alla de sociala rörelser och nätverk som uppstått i och med krisen – många är värda att nämnas och många kommer vi organisera stöd för. Pengainsamlingar, stöduttalanden, manifestationer, flygbladsutdelningar.

Vi lever i en värld av utsugning men också i en värld av motstånd. Solidaritet med Grekland!

Håll gärna koll på oss, kom på någon aktivitet, bli aktiv!

Annonser