Grekland idag, Sverige imorgon? Öppet möte på Syndikalistiskt Forum

KLAS RÖNNBÄCK OCH GREKLANDSOLIDARITET PÅ SYNDIKALISTISKT FORUM 20 oktober kl 18.00

Vi lever i en tid av åtstramningspaket och attacker på våra arbets- och livsvillkor. På många platser ser vi åt vilket håll Europa är på väg och kanske är Grekland det tydligaste exemplet på den utvecklingen. I fem års tid har det grekiska folket levt under hårda åtstramningsavtal, som orsakat både ekonomisk och social kris. Med det nya avtalet i år kommer den utvecklingen att fortsätta.

Nu kallar Greklandsolidaritet, en nystartad förening i Göteborg, till öppet möte för att diskutera hur vi kan bygga solidaritet med Greklands folk och stötta grekiska arbetares och pensionärers kamp för en bättre framtid. Den kampen är också vår kamp.

På mötet kommer Klas Rönnbäck, från Göteborgs Universitet, att prata om skuld, skuldavskrivning och den europeiska skuldpolitiken.

Medlemmar från Greklandsolidaritet kommer också prata om vår förening och hur vi tänkt organisera solidaritetsarbetet i Göteborg.

Syndikalistiskt Forum ligger på Övre Husargatan 27 i Göteborg

Annonser