Solidaritet med VioMe!

Viome

Mellan den 17-24 november kommer det hållas en internationell solidaritetsvecka för arbetarna på den ockuperade fabriken VioMe i Thessaloniki. Detta på initiativ av fabrikens arbetare, som nu hotas av vräkning (läs: http://www.viome.org/…/join-international-week-of-solidarit…). Vi inom Föreningen Greklandsolidaritet ska ha en manifestation utanför det grekiska konsulatet i Göteborg på torsdag (19/11). Vid det tillfället kommer vi också överlämna ett uttalande till stöd för arbetarnas krav till den grekiska konsuln. Vi samlas klockan 14.00 vid konsulatet, Östra Hamngatan 16.

Arbetarna på VioMe ockuperade fabriken för tre år sedan efter att den övergivits av ägarna. Sedan dess har de fortsatt produktionen under direktdemokratisk arbetarkontroll. Nu tvingas de dock kämpa mot de statliga konkursförvaltarnas planer på vräkning. Mellan den 17-24 november kommer vår förening att sluta upp i den internationella kampanjveckan till stöd för deras kamp för att behålla fabriken under egen kontroll. Vi ställer oss bakom kraven att den grekiska regeringen ska stoppa den statliga utauktioneringen av fabriksmarken och istället erbjuda en långsiktig lösning genom att expropriera marken och överlåta den till arbetarkollektivet. Vi uppmanar fler att göra likadant.

Join the international week of solidarity with self-managed VIOME against the auction of the premises

As a result of the legal battle waged against the workers of the occupied self-managed VIOME factory in Thessaloniki, Greece, the state-appointed trustee is now organising a series of auctions with the aim of liquidating the plot of land on which the VIOME factory is located. A possible sale of the land would create the legal ground for evicting the workers from the factory.

Although the workers and the solidarity assembly are decided to stand their ground and defend the factory in all eventualities, the auction process represents a threat and it requires mobilisation in order to be prevented. A first step is to block, through direct action, the first such auction that is programmed for November 26th. This is why we reach out to you, to ask for help and mobilisationto put pressure on the government to satisfy the long-standing demands of the VIOME workers forlegalisation of their activity, by expropriating the factory and granting it to the VIOME workers’ cooperative, which will operate it in a horizontal and self-managed way, as it has been doing for 3 years now.

We appeal for an international week of solidarity, from November 17 to 24.

  • We urge you to sign the below resolution by returning your details (name, collective, place) to protbiometal@gmail.com, or even better, hand it in to the nearest Greek embassy or consulate demanding that it is transferred to the Greek Ministry of Labour.
  • We welcome any international acts of solidarity, especially ones that involve non-violent direct action towards Greek embassies worldwide.
  • We urge you to organise screenings of the below 30-minute documentary by D.Azzellini and O.Ressler, detailing the struggle of VIOME through interviews and participation in its assemblies (English subtitles included). Write to us if you want a good quality copy.
  • You can send us announcements of your events, and/or photos to be uploaded to VIOME´s website, to protbiometal@gmail.com
Annonser

Generalstrejk i Grekland 12 november

Den 12 november var det generalstrejk i Grekland. Det var första generalstrejken sedan Syriza vann valet i januari. Uppslutningen var stor och strejkerna och demonstrationerna visade tydligt att det grekiska folket inte låter sig tystas!

Greklandsolidaritet skrev en text om denna viktiga händelse, som tidningarna Flamman och Internationalen publicerade.

Idag, torsdag den 12 november går de fackliga landsorganisationerna i Grekland ut i landsomfattande strejk i kamp mot nedskärningar och privatiseringar. Över hela landet deltar lärare, sjömän, vårdpersonal, fabriksarbetare och många andra i fackliga blockader och demonstrationer.
I januari i år valdes en grekisk vänsterregering som svor på att få ett slut på åtstramningarna och de diktatoriska låneavtalen. Detta valresultat uttryckte förhoppningar om ett brott med bankernas och storföretagens Europa och för ett samhälle byggt på solidaritet. Men samma regering tvingades sedan gå med på ytterligare ett låneavtal som medför åtstramningsåtgärder som upprepar och fördjupar de gångna årens destruktiva politik.

Det är i protest mot denna nya vända av nedskärningar och privatiseringar som arbetare inom privat och offentlig sektor i Grekland idag går ut i strejk. Mycket propaganda har slängts mot Grekland, om folk som levt över sina tillgångar och inte jobbat, men otvetydiga är konsekvenserna av de senaste årens åtstramningspaket: den grekiska ekonomin har krympt med nästan en fjärdedel, den grekiska skuldsättningen har växt lavinartat och till och med Trojkan (EU, IMF och ECB) själv har fått erkänna att det grekiska samhället inte kommer att ta sig ur krisen med den rådande politiken.

Exemplet Grekland visar inte bara på vilken knipa det grekiska samhället befinner sig i utan också vad som händer i hela Europa. Det är inte enbart en grekisk kris. Försämringar av välfärd och arbetsrätt sveper över Europa. Det är storföretag och banker som gynnas av utvecklingen medan löntagare, arbetslösa och pensionärer får se sina villkor kraftigt försämras.

Den grekiska befolkningens uthålliga och välorganiserade kamp mot Europas överhet är ett viktigt exempel på att nedskärningarna inte är något vi behöver acceptera. Föreningen Greklandsolidaritet ställer sig i solidaritet med den grekiska generalstrejken. I Sverige behöver vi i våra fackföreningar och på våra arbetsplatser och skolor diskutera hur vi kan bygga stöd för det grekiska folkets kamp mot EU-elitens åtstramningar. Den kampen är också vår!