Mayday – Stop the Coup

Föreningen Greklandsolidaritet vill uppmärksamma det internationella initiativet MayDay – Stop the Coup (http://mayday.gr/en/home/), ett upprop för den grekiska arbetarklassens rätt till kollektivavtal och fackligt inflytande. Som ett resultat av EU:s och IMF:s krav på Grekland har kollektivavtalen och kollektivavtalsförhandlingar tappat fotfäste och idag arbetar de flesta grekiska arbetare utan kollektivavtal, och arbetsrätten är kraftigt försvagad. Uttalandet skrevs ursprungligen under av en rad fackliga företrädare från Grekland och andra europeiska länder, men också akademiker, forskare och politiker, och har sedan dess spridit sig till fler och fler fackliga aktivister och andra som ställer sig bakom Mayday-kampanjens krav. Uttalandet kan läsas på engelska här. De första som ställde sig bakom uppropet kan hittas här.

Föreningen Greklandsolidaritet ställer sig självklart bakom kampanjen och vi kommer arbeta med att sprida information om den, organisera stöd till denna viktiga kamp för makt och inflytande för arbetare i Grekland och i Europa!

Mayday1

 

Annonser