Fakta om Grekland: Lästips del 3

Greek

James K. Galbraith och Lynn Parramore, Austerity without debt relief courts new unrest in Greece, Institute for New Economic Thinking.

Många bra ord från Texas-ekonomen James K. Galbraith om den grekiska krisen och den fortsatta instabiliteten i Europa. Vi sammanfattar:

– Den grekiska befolkningen kommer fortsätta att göra motstånd, det är det enda riktiga. Greker kan inte betala sina bostadslån och tvingas därför lämna sina hem, vilket beror på skuldsättning tidigare regeringar är ansvariga för, använda till värdelösa saker och som enbart skapat vinster åt tyska byggföretag och franska vapenföretag.

– Det är klarlagt, nyligen av den tyska konservativa ESMT men tidigare av andra, att enbart 5 % av ”stödet” till Grekland kommer den grekiska staten till del och resten försvinner iväg till långivare, som europeiska storbanker.

– I och med Syrizas kapitulation inför Trojkan i juli förra året kan Grekland inte ses som något annat än en koloni åt stormakter, den grekiska regeringen en simpel kolonial administration.

– En alternativ väg är nödvändig, Grekland måste ställa in skuldbetalningarna och med detta åtstramningspolitiken. Det måste därför till ett uppror i hela södra Europa.

Annonser

1 maj!

Greecesolidaritet

1 maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag. Det firade vår förening i den proletära internationalismens anda. Vi delade ut flygblad om och samlade in namnunderskrifter till May Day – en internationell kampanj som ställer sig bakom de grekiska arbetarnas kamp för kollektivavtal. Dessutom sålde vi produkter från den av arbetarna ockuperade fabriken Vio Me. En medlem ur föreningen höll ett tal på Socialistiska Partiets samling, där han berättade om föreningens verksamhet och betydelsen av internationell solidaritet arbetare emellan.

Mer info om May Day hittar ni här:
http://mayday.gr/

Mer info om Vio Me hittar ni här:
http://www.viome.org/?m=1