Flygbladsutdelning i Göteborg

mayday-kampanj

Söndagen den 12 september var vi ute i Göteborgs innerstad och delade flygblad om den fackliga kampanjen Mayday – Stop the Coup, för grekiska arbetares rätt till kollektivavtal och facklig organisering. Det är allvar nu, åtstramningspolitiken har haft förödande konsekvenser och det är dags att protestera. Stoppa långivarnas kupp!

Flygbladstexten:

I Europa ser vi åtstramningspolitiken svepa bort makt och inflytande för arbetare. De senaste åren har det skett en väldig omfördelning av pengar och resurser till de rikaste och mäktigaste medan de flesta människor har fått betala med sänkta löner, längre arbetsdagar och otrygga anställningar.

Sedan finanskrisen 2008 har folken i krisdrabbade länder i Europa fått betala priset medan storföretag och storbanker kommit lindrigt undan.

Värst är det för Grekland.

Landet har genomfört två åtstramningsprogram och är nu mitt uppe i att genomföra ett tredje. På några år har löner sänkts med över 30 procent och villkoren på arbetsplatserna har förvärrats i stor skala.

Det har sagts att dessa åtstramningar har varit nödvändiga för att få bukt med krisen, men det är inte sant. Konsekvenserna av nedskärningarna har varit en ständigt accelererande kris och en allt större skuldsättning.

I detta nu ställer trojkan (EU, IMF och ECB) fler krav på Grekland. Bland dessa finns krav på sänkt lägstalön för yrkesarbetare med 30 procent, försvagning av strejkrätten och fler hinder för de fackliga organisationernas arbete.

Attackerna på Greklands folk sätter press på Europas folk: från Grekland till Portugal, Spanien, Frankrike och Storbritannien. När arbetarklassens rättigheter slaktas i Grekland är det ett hot också mot arbetsrätt och välfärd här i Sverige. Vi måste solidarisera oss med den grekiska arbetarklassens kamp, deras kamp är också vår!

Föreningen Greklandsolidaritet vill uppmärksamma det internationella initiativet ”MayDay – Stop the Coup”, ett upprop för den grekiska arbetarklassens rätt till kollektivavtal och fackligt inflytande.

Som ett resultat av EU:s och IMF:s krav på Grekland har kollektivavtalen och kollektivavtalsförhandlingar tappat fotfäste. Idag arbetar de flesta grekiska arbetare utan kollektivavtal, och arbetsrätten är kraftigt försvagad.

Mayday-uttalandet skrevs ursprungligen under av en rad fackliga företrädare från Grekland och andra europeiska länder, men också akademiker, forskare och politiker. Sedan dess har det spridit sig till fler och fler fackliga aktivister och andra som ställer sig bakom Mayday-kampanjens krav.

Vill du också stödja kampanjen?

Kontakta din fackförening om att stödja MayDay. Skriv under namninsamlingen på mayday.gr/en/home/. Kontakta oss för mer information om kampanjen. Gå med i Föreningen Greklandsolidaritet!

Annonser