Privatiseringen av Grekland

I tidningen Internationalen skriver en av våra medlemmar om den nya grekiska privatiseringsfonden.

”The Hellenic Property and Holdings Company” (HCAP). I denna fond ingår samtliga av den grekiska statens större tillgångar. Dess styrelse – som står under kontroll av EU-kommissionen och den Europeiska Stabilitetsmekanismen (ESM) – åtnjuter full immunitet för sina handlingar och är undantagen den annars gällande lagstiftningen för offentlig verksamhet. Dess uppgift är enkel: att snabbast möjligt sälja ut allt av värde av landets offentliga tillgångar. Däri ingår även grundläggande sociala nyttigheter som vattenförsörjning – trots att det strider mot landets konstitution.

Den grekiska statsskulden har tagits till förevändning för att driva igenom privatiseringarna. Den grekiska allmänheten bär dock inget som helst ansvar för denna skuld. Landets statsskuld är olaglig och illegitim. Dess orsak är de europeiska bankernas oansvariga spekulation. Därför står vi bakom kravet på ett avskrivande av skulden, på det grekiska folkets villkor, och uppmanar fler att sluta upp bakom detta krav.

http://www.internationalen.se/2017/02/urvattningen-av-det-allmanna/