Filmvisning om Viome

Viome 14

Tack till er som dök upp på kvällens filmvisning på Syndikalistiskt Forum. Filmen som vi visade handlar om VioMe – en grekisk fabrik som hålls ockuperad av arbetarna sedan sex år tillbaka efter att den övergivits av de förra ägarna.

Idag driver arbetarna produktionen på egen hand, under jämlika och direktdemokratiska former. Hotet om vräkning är dock ständigt närvarande. Fabriken och maskinerna är ute för auktion, som en del av de tidigare ägarnas konkursbo. Genom protester har arbetarna vid flera tillfällen lyckats skjuta upp auktionsförfarandena, men enbart tillfälligt.

Tsipras regering har svikit sitt löfte om att legalisera ockupationen. Den lösning som hade behövts är att regeringen exproprierade fabriken och överlämnade äganderätten åt arbetarnas kooperativ. En sådan lösning är dock omöjlig så länge landets regering förblir i klorna på sina långivare (EU, ECB och IMF). Den grekiska statsskulden visar sig överallt vara hindret för arbetarklassens strävanden. Därför krävs det en genuin skuldavskrivning på det grekiska folkets villkor och ett slut på åtstramningarna.

Annonser

Ny leverans tvål från Viome

viome13

Ännu en leverans från arbetarkooperativet VioMe i Thessaloniki. I fem års tid har VioMe-arbetarna lyckats hålla igång produktionen sedan de ockuperade sin fabrik efter att den övergivits av de förra ägarna. Förut var det en fabrik för byggnadsmaterial, nu tillverkar de tvål och andra rengöringsprodukter. Produktionen sker under direktdemokratisk arbetarkontroll, utan några chefer. Arbetarna fattar alla beslut gemensamt, genom dagliga möten.

VioMe är ett positivt exempel på att arbetarna själva kan ta över produktionen. Dessutom är det en viktig knutpunkt för de många sociala rörelser som kämpar för att förbättra arbetarnas situation i Grekland. Inuti fabrikens lokaler har man skapat utrymme för en läkarklinik som erbjuder gratis sjukvård åt oförsäkrade arbetare i området. Dessutom har man upplåtit utrymmen till att lagra nödhjälpsartiklar för flyktingnätverk.

VioMe-arbetarna har fått kämpa hårt för att försvara sin ockupation. Konkursförvaltarnas planer på att auktionera ut marken har hittills avvärjts. Genom breda protestaktioner utanför domstolarna har man lyckats hindra auktionsförfarandena. Ännu har de dock inte vunnit. Ockupationen hotas från många håll och har mäktiga fiender i både staten och storföretagen. Deras styrka består i solidariteten från andra arbetare. Vill du också visa solidaritet med VioMe? Gå med i vår förening! Eller så kan du börja med att köpa deras tvål.