Om Föreningen

Föreningen Greklandsolidaritet är en partipolitiskt obunden, socialistisk och demokratisk förening, baserad i Göteborg, som jobbar med solidaritetsarbete mellan Europas folk i deras kamp mot den ekonomiska krisen och dess ursprung.

Föreningen motsätter sig Europeiska Unionens och Internationella Valutafondens åtstramningspolitik som ett organ för de klassintressen som vill fördjupa krisen och utmana den politiska demokratin.

Verksamheten vägleds av följande mål:

  • Föreningen strävar efter att diskutera och sprida erfarenheter från arbetarklassens kamp i Grekland och andra krisdrabbade länder.
  • Föreningen strävar efter att bygga opinion mot den åtstramingspolitik som förs inom EU
  • Föreningen strävar efter att bygga opinion mot den avveckling av demokratin som pågår inom EU
  • Föreningen arbetar med att stödja lokala initiativ för arbetarklassens självorganisering i de drabbade länderna.
Annonser