Principförklaring

Föreningens verksamhet vägleds av en kompromisslös solidaritet med Greklands folk. Vårt mål är att utveckla vägar för solidaritet med det grekiska folkets kamp mot den åtstramningspolitik som härskat i landet sedan 2010.

Vi accepterar inte den avveckling av demokratin och självbestämmandet som sparpaketen inneburit för Grekland och vi går inte med på bilden av åtstramningspolitiken som nödvändig. Vi arbetar för att sprida politisk medvetenhet om innebörden av krisen i Grekland och för att sprida bilder av folkets motstånd.

På dagordningen står också att utveckla praktisk solidaritet med sociala rörelser i Grekland, att konkret ge vårt fulla stöd till kamp och organisering i det grekiska samhället.

Vi betraktar denna kamp som del av en bredare konflikt i Europa. Vid finanskrisens utbrott 2008 tog EU, ECB och IMF – trojkan – tillfället i akt att vältra över krisens kostnader på folk över hela Europa. I Spanien, Portugal och på Irland tvingades folket betala med åtstramningar för att rädda bankerna. Föreningen Greklandsolidaritet jobbar för att belysa att jämsides med grekiska arbetare kämpar irländska fackföreningar, spanska hyresaktivister och portugisiska arbetslösa för samma sak, ett slut på åtstramningspolitiken och för makt och inflytande för arbetarklassen.

I Sverige ser vi att otryggheten på arbetsmarknaden breder ut sig och arbetsköparnas makt ökar, nedskärningar och privatiseringar slår hårt mot den offentliga sektorn. Utvecklingen i Europa ger stöd åt denna förskjutning av det svenska samhället och vi anser att internationell solidaritet med folken i Grekland och andra krisdrabbade länder i Europa ger fokus åt progressiva rörelser i Sverige.

Annonser